Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

(účinnost od 1. 4. 2024)

1. Poskytovaná služba

Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování v Císařském medovém glampingu (dále jen včelíně) provozovatele na webových stránkách
 www.medovyglamping.cz v sekci REZERVACE.
Ubytovací služba má konkrétní datum příjezdu a odjezdu zákazníka, zákazníkovi iniciály a počet osob, které budou ubytování užívat. Maximální počet současně užívajících osob ubytování jsou 4 osoby.

2. Provozovatel

Provozovatelem ubytovacích služeb je:
Bc. Pavel Kaiser, Místo čp. 16, 431 58 Místo, IČO: 19918607

3. Zákazník

Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování ve včelíně provozovatele na webových stránkách www.medovyglamping.cz v sekci REZERVACE.

4. Popis ubytování

Popis ubytovacího zařízení je uveden na webových stránkách www.medovyglamping.cz v sekci O VČELÍNĚ.

5. Cena za ubytovací služby

Cena za ubytovací služby je uvedena na webových stránkách www.medovyglamping.cz v sekci CENÍK. Cenu lze také zjistit telefonicky, nebo pomocí emailu. Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle délky a termínu rezervace.

6. Platba a potvrzení rezervace

Rezervace je po potvrzení ze strany provozovatele pro zákazníka závazná.
Rezervaci provozovatel potvrdí emailem neprodleně po provedení rezervace.
Zákazník hradí předem částku za ubytování ve výši stanovené provozovatelem pro daný termín ubytování.
Cenu zákazník uhradí provozovateli přes online platební bránu při rezervaci.

Poskytovatelem platební brány je společnost:
pays.cz s.r.o.
Štefánikova 1, 60200 Brno
email infolinka: info@pays.cz

7. Zrušení rezervace

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě extrémně nepříznivého počasí a podmínek zrušit rezervaci se 100% vrácení peněz.
Pro zrušení pobytu ze strany zákazníka platí storno podmínky uvedeny v tomto dokumentu, nebo na webových stránkách www.medovyglaming.cz v dokumentu OBCHODNÍ PODMÍNKY.

8. Storno podmínky

Storno podmínky:
 Zrušení pobytu 0-7 dnů před nástupem: Bez náhrady .
Zrušení pobytu 8-14 dnů před nástupem: bude vráceno 50% z celkové ceny pobytu. 
15-29 dnů před nástupem: bude vráceno 75% z celkové ceny pobytu. 
Zrušení pobytu 30 dní a více před nástupem: bude vráceno 100% ceny pobytu – plná refundace.
 Storno podmínky jsou také uvedeny na webových stránkách www.medovyglamping.cz v dokumentu OBCHODNÍ PODMÍNKY.

9. Podmínky pobytu

  • Nástup ubytovaní (CHECK IN) pro zákazníka je denně od 14 hod. V jiný čas pouze po předchozí domluvě s provozovatelem.
  • Je striktně zakázáno jakkoli včelín upravovat, ničit anebo s ním manipulovat. Je zakázáno ve včelíně kouřit.
  • Ubytování není určeno pro domácí mazlíčky zákazníka
.
  • V případě nebezpečí vzniku škody je zákazník dle míry nebezpečí povinen uvědomit provozovatele anebo přímo záchranné bezpečnostní sbory.
  • V případě škody, která vznikla v důsledku jednání či opomenutí zákazníka, které bylo v rozporu se smluvními podmínkami a pravidly je provozovatel oprávněn požadovat náhradu škody.
  • Porušuje-li zákazník i přes upozornění hrubě pravidla je provozovatel oprávněn zrušit pobyt s okamžitou účinností a bez nároku na refundaci zaplacené částky.
  • Provozovatel neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví zákazníka a osob uvedených k užívání včelína společně se zákazníkem, které vznikly 
nedodržením pravidel. Dále provozovatel neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví výše uvedených osob, které vznikly mimo místo pobytu v rámci doporučených výletů či aktivit zákazníka.
  • V případě vady včelína, která zčásti znemožňuje jeho užívání z důvodů nikoli na straně zákazníka, má zákazník nárok na přiměřenou slevu.
  • V případě, kdy je užívání včelína znemožněno z důvodů nikoli na straně zákazníka, má zákazník nárok na plnou refundaci. Částečná či plná refundace je podmíněna včasným a řádným upozorněním provozovatele.
  • Zákazník se zavazuje předat včelín, jeho veškeré vybavení a příslušenství po skončení pobytu bez poškození. Odjezd z ubytování (CHECK OUT) je do 11 hod. v den skončení pobytu.

10. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs.
 Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem.